Přednášky

Přednášky
Horní míra v rámci § 13 odst. 9, z.č. 99/2004 Sb.

Z.č. 99/2004 Sb. dává možnost uživateli rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva ve svém velmi problematickém ustanovení § 13 odst. 9 omezit některé formy rybolovu včetně navýšení ochrany některých druhů ryb. Znamená to tedy, že uživateli revíru je dáno oprávnění činit taková opatření, která vedou ke zlepšení ochrany ryb. Tzn. může navrhovat zvýšení nejmenší lovné míry, upravit dobu hájení, omezit denní dobu lovu, zakázat používání určitých nástrah a návnad. Jednou z možností ochrany trofejních kaprů proti jejich ilegálnímu převozu je zavedení horní míry, kterou lze chápat jako určitý způsob ochrany ryb. V praxi to pak vypadá nejčastěji tak, že MO dá o případných návrzích navýšení ochrany ryb hlasovat na členské schůzi, která je nejvyšším orgánem organizace, kde při nadpoloviční většině přítomných jsou tyto návrhy přijaty s platností na revírech spadajících do hospodářské správy MO. Změny jsou uvedeny v platnost oznámením v rybářském řádu. Tento schvalovací proces má však tu nevýhodu, že rybáři jsou minimálně seznámení s meritem věci a hlasování je spíše symbolické. Pochopení problematiky zavedení horní míry si však vyžaduje rozsáhlejší zájem ze strany rybářů, neboť patří mezi silná omezení jejich výkonu rybářského práva. Proto je zapotřebí horní míře věnovat zvýšenou pozornost a nezahrnovat ji do běžných opatření, jenž mají minimální dopad na samotný výkon rybářského práva.

 

Vzor přednášky lze stáhnout v sekci KE STAŽENÍ 


Kontakt

Radek Sekera

Humburky 59
504 01 Nový BydžovKalendář akcí

Přednáška o K-70

24.07.2009 16:08
Dovolujeme si vás pozvat na společnou besedu o K-70.

—————


Novinky

STOP převážení kaprů!

03.09.2011 09:45
Zůstaňte

—————