Listárna

K-70 v médiích

Televize:

ČT1 - “Jak na ryby …” - p. Hrušínský a prof. Semeniuk o K-70

Tiskoviny:

časopis Kaprománie č. leden - rozhovor o K-70 s Ivem Slámou

časopis Kaprománie č. listopad - rozhovor o K-70 s Karlem Niklem

časopis Kaprománie č. prosinec - rozhovor o K-70 s Radkem Sekerou

Internet:

www.k70.cz

www.carpmania.cz

www.zavody.saccon.cz

—————

Rozhovor s Ing. Ličkem - vedoucí hospodářského odboru Rady ČRS

1) Co Vás vedlo k zavedení horní míry na Vámi obhospodařovaných revírech?

K zavedení horní míry u kapra na revírech Rady ČRS vedl především zájem rybářské veřejnosti o toto opatření, snaha o zatraktivnění revíru za zachování principu, že navrhované opatření nebude v rozporu s právními předpisy a nebude mít negativní vliv na rybí obsádku kapra ani na další druhy ryb a vodní prostředí jako takové.
Hospodářský odbor Rady ČRS se věnoval otázce možnosti zavedení horní míry u kapra 70 cm na revírech ČRS již v roce 2005, a to na základě zájmu rybářské veřejnosti. V té době neexistoval jediný revír ČRS s horní mírou u kapra a obecně panovala ve Svazu opatrnost k takovému opatření. Po poměrně živé diskusi doporučil HO Radě ČRS návrh na zavedení horní míry na jednom z revíru Rady ČRS, a to na VK Račice.
Horní míra byla po diskuzi v Radě ČRS na VK Račice od roku 2006 zavedena a platí dodnes. Zástupci Rady ČRS se shodli na tom, že zavedení horní míry u kapra na dalších revírech Svazu závisí pouze na rozhodnutí jednotlivých uživatelů rybářských revírů v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Na základě dobrých zkušeností z VK Račice a dalších revírů ČRS byla od roku 2009 zavedena horní míra u kapra i na dalším revíru Rady ČRS, a to na ÚN Trnávka.

2) Je dle Vašeho názoru K70 protiprávní?

Ne. V rámci předloženého návrhu Radě ČRS na zavedení horní míry u kapra na VK Račice bylo doloženo písemné stanovisko MZe ČRS, které potvrdilo, že zavedení horní míra u kapra 70 cm je v kompetenci uživatelů rybářských revírů v rámci bližších podmínek výkonu rybářského práva.

3) Jak je vnímána K70 Vaší členskou základnou?

Z diskusí s rybáři přímo na VK Račice, na MO ČRS, ale i při různých akcích jako jsou např. výstavy, rybářské kontroly atd. mohu konstatovat, že členská základna vnímá toto opatření pozitivně a uvítala ho. Svědčí o tom i fakt, že z ,,jednoho revíru“ s horní mírou u kapra v roce 2006 je jich v roce 2009 v rámci ČRS již 98 a do budoucna jejich počet zřejmě ještě pořád poroste. Zájem rybářů o tyto revíry tady je a opatření se osvědčilo.

4) Považujete zavedení K70 za diskriminující opatření nebo vhodné či dokonce nutné
opatření k ochraně trofejních kaprů?

Toto opatření nepovažuji za diskriminující. Kapr nad 70 cm není skutečně ta nejlepší volba na talíř. Myslím, že pro rybáře s potřebou úlovku kapra pro kuchyňské zpracování jsou revíry ČRS bohatě zarybněny kapry ve vhodných velikostech. Nevidím proto další důvod pro ponechání si úlovku kapra nad 70 cm, který má nesporně pro rybáře daleko vyšší sportovní hodnotu než kuchyňskou.
Podobně jako u 24hodinového lovu ryb na vybraných revírech ČRS, mám podobný názor i na zavedení horní míry u kapra. To znamená, že není nutné toto opatření zavádět všude, ale je vhodné ho zavádět na vybraných revírech.

5) Převládají pozitivní či negativní ohlasy na K70 z řad členské základny či funkcionářů
Svazu?

Z řad členské základny jsou to převážně pozitivní ohlasy. Osobně jsem nezaznamenal zatím jediný negativní ohlas. V případě funkcionářů Svazu se od doby předložení prvního návrhu na zavedení horní míry u kapra hodně změnilo. Revíry s horní mírou u kapra už můžeme najít, včetně revírů Rady, na revírech pěti ze sedmi ÚS ČRS.

6) Budete i do budoucna prosazovat na svých revírech,kde je K70 již zavedena, její další
udržení nebo dokonce uvažujete o rozšíření revírů kde bude K70 zavedena?

S platností horní míry u kapra mohou rybáři na revírech Rady, kde v současně době platí toto opatření, počítat i do budoucna. Jediný revír Rady, kde zatím neplatí toto opatření je ÚN Orlík. I když zájem rybářů by byl, zatím o tom výhledově neuvažujeme.

7) Došlo zavedením K70 na vašich revírech, k jejich zatraktivnění a tedy většímu zájmu o rybolov na nich nebo pokles zájmu, ze strany široké rybářské veřejnosti ?

Po třech letech zkušeností od zavedení horní míry u kapra na VK Račice můžeme konstatovat, že jsme nezaznamenali pokles zájmu rybářů o lov rybu na tomto revíru. Naopak, revír se těší zájmu rybářů. Možnost úlovků trofejních ryb přitahuje.

8.) Projevil se zavedením K70 pokles ve výtěžnosti kapra na revírech, na nichž je
stanovena?

Vývoj statistiky úlovků v období před zavedením a po zavedení horní míry u kapra na revírech obecně nelze dávat do souvislosti se zavedením horní míry u kapra. Na vývoj úlovků v jednotlivých letech působí celá řada faktorů, od klimatických poměrů v roce, návštěvnosti až po objem a rozdělení zarybnění v průběhu roku. Na VK Račice se neprokázal vliv zavedení horní míry u kapra na statistiku úlovků (výtěžnost).

—————


Kontakt

Radek Sekera

Humburky 59
504 01 Nový BydžovKalendář akcí

Přednáška o K-70

24.07.2009 16:08
Dovolujeme si vás pozvat na společnou besedu o K-70.

—————


Novinky

STOP převážení kaprů!

03.09.2011 09:45
Zůstaňte

—————