Názory na K-70

Mgr. Radek Sekera

Vážené rybářky, rybáři a přátelé rybářského sportu, rád bych vás dnes seznámil s návrhem na stanovení horní míry u kapra v rámci Bližších podmínek výkonu rybářského práva dle dikce zákona č. 99/ 2004 O rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských zdrojů a o změně některých zákonů. Samotné předložení tohoto návrhu se samozřejmě nemůže obejít bez zamyšlení nad tím, co nás vlastně vede k stanovení horní míry. Nyní bych se vám dovolil objasnit důvod, který přiměl mnohé kolegy a místní organizace po celé republice, aby stejně jako já deklarovali na výroční schůzi ostatním rybářů nezbytnost vzniku zavedení horní míry. V posledních 5 letech jste jistě mohli zaznamenat příchod nového trendu, kterým je vznik soukromých vod. Jejich uživatelům se splnil sen o vlastní vodě, jenž má snad každý z nás. Bohužel, jak se nyní ukazuje, se některé tyto vody stávají pohromou v historii českého sportovního rybolovu, kdy se někteří jejich uživatelé zprostili všech rybářských, etických a zákonných norem. Mnohdy ve vidině rychlého zisku se z těchto rádoby rybnikářů stali obyčejní obchodníci s rybími trofejemi, kteří se neštítí veřejně nabádat ostatní rybáře, aby se též zřekli závazku, který vůči Českému rybářskému svazu mají. S lítostí musím konstatovat, že se jim do daří! A tak dnes vedle pytláků, potápěčů s harpunami, ozbrojených lovců s džípy a vlečnými sítěmi se dají bohužel zařadit i někteří členové z našich řad, kteří svou arogancí k rybářskému dědictví našich předchůdců ničí už tak nejistou budoucnost svazových vod. Za peníze nebo jiný vlastní prospěch odvážejí trofejní ryby na soukromé vody, kde se z nich stává, dovolte mi to slovo použít, pouťová atrakce! Takto nám mizí ze svazových vod několik desítek, ne-li stovek těchto ryb ročně. Uvědomme si, že nebude dlouho trvat doba, až se k vodě budeme chodit pouze dívat nebo si přijdeme chytit malého kapříka na Vánoce. Talismany našich vod budou mezitím natěsnány v soukromém rybníčku a ten, kdo bude toužit chytit si vysněnou rybu, bude muset zaplatit nemalé peníze. Položím vám otázku, bude mít svazový revír bez svých legend stále to kouzlo jako kdysi? Vždyť, co nás na rybařině tak učarovalo? Domnívám se, že je nejvyšší čas, abychom stejně jako mnohé další organizace přijali opatření, která by vyřešila již tak napjatou situaci mezi rybářskou veřejností v otázce odnášení trofejních kaprů. Nenechme si přece rozkrádat svazové vody těmi, pro které se stala rybařina pouhým byznysem! Udělejme tomu přítrž! Již od prosince probíhá po celém území České republiky za podpory Rady Českého rybářského svazu projekt pod názvem K-70, který zaštiťují sportovní rybáři, odborníci z oboru, významné osobnosti a místní rybářské organizace, jenž si dali za cíl legislativní prosazení ochrany kapra v podobě zavedení horní míry.

 

Petr Havlíček

Vážení přátelé, rybářky a rybáři, dovolte mi, abych vás seznámil s akcí, která probíhá na celém území naši vlasti, jejíž cílem je zabránit novodobému fenoménu, kterým je rozkrádání trofejních ryb, zejména kaprů z našich sportovních vod. Jistě si všichni všímáte, jak přibývá soukromých revírů. Ano, na tyto soukromé vody si můžeme všichni jít zachytat, i když za někdy velmi vysoký peníz, než když budete chodit na ryby, tak jak jste zvyklí. To znamená na vody sportovní. Vůbec nechci tímto pomlouvat soukromé vody, naopak si myslím, že mají své opodstatnění a čím dál více jejich služeb rybáři využívají. Poněkud horší věcí je to, jak majitelé některých soukromých vod opatřují zejména trofejní kapry. Takto velké ryby (10, 15 a více kg) už není jen tak snadné získat někde na sádkách. A aby byl soukromý revír atraktivní, tak jsou tyto velké ryby nutně potřebné. Otázka je, kde je vzít? Někdo to vyřeší inzerátem v časopise, že odkoupí kapry nad 20 kg za 20 000Kč, někdo prostě má své najaté skupiny rybářů, kteří mu velké kapry chytají a dotyčný je sváží s celé republiky do své vody. Možná existují i další možnosti, ale to není podstatné. Podstatné je to, že jak majitelům soukromých vod velcí kapři v rybnících přibývají, tak samozřejmě ve sportovních vodách jejich počet výrazně klesá. A já se ptám, je vám jedno, že někdo doslova krade ryby pod rukama slušným rybářům? Nevadí vám, že když si budete chtít chytit velkého kapra,tak už nepojedete na vyhlášené vody jako Labe, Samberk, Mušov, Orlík, ale budete muset vytáhnout tučnější peníze a zaplatit si lov na soukromé vodě, ve které se prohánění kapři, kteří vyrostli úplně někde jinde? Já si myslím, že toto by mělo vadit každému slušnému rybáři. A nyní se prosím zamyslete, co s tím můžeme dělat? Nečině přihlížet a nadávat u vody ničemu nepomůže. Nepomůže to ani nám, ani kaprům na státních vodách. Pokud nebudou přijata patřičná opatření, budou se i nadále kapři převážet z velkých vodních ploch na malé rybníčky, kde po zbytek života budou velmi strádat. Myslíte, že těm kaprům je tam dobře, pokud jsou vystaveni stísněným podmínkám a nepřiměřenému tlaku. Já to vím, určitě nebude.

 

Ivo Sláma

Důvodů pro iniciativu zavedení horní míry je několik a všechny směřují ke snaze o aktivní ochranu kaprů ve svazových vodách a především těch opravdu velkých exemplářů, které doposud naše revíry zdobily. Ulovit opravdu velkého, trofejního kapra je jistě touhou každého rybáře. Každý člověk, který se rybaření věnuje, jistě pochopí, že velkých kaprů v našich vodách není zas tak příliš mnoho a v povědomí našich rybářů není sportovní, ušlechtilá a na humánně etických základech postavená metoda „chyť a pusť” zrovna příliš zakotvená. Proto je každoročně z našich revírů odneseno a zabito spousta nádherných, velkých kaprů, kteří by mohli mít doposud nejen reprodukční, ale i sportovní hodnotu. Velkých kaprů tedy ubývá, o tom bohužel není pochyb. Dalším zamyšlení hodným faktem je důsledek vzniku privátních vod, které fungují na tržní bázi a nabízejí možnost lovit velké kapry ve spojen s jistými zvýhodněnými pravidly. Je bohužel všeobecně známé, že mnoho kaprů v privátních vodách pochází z vod svazových, ze kterých jsou tyto ryby odnášeny a prodávány právě do zmíněných soukromých vod. Je zcela nepochybné, že se jedná o několik stovek kaprů ročně. Tato činnost je nejen nehumánní, neetická a v rozporu s rybářským řádem, ale zároveň ochuzuje naše svazové vody (myšleno ČRS a MRS) o trofejní ryby. Jako jediným možným řešením je zavedení horní zákonné míry pro přivlastňování ryb, která by v navrhovaném znění zajistila kaprovi, jenž dosáhne délky 70cm a více, právo na doživotní slušné zacházení a současně by bezprecedentně zamezila odnášení kaprů za účelem následného prodeje do soukromých vod. Dovolím si tak trochu nahlédnout do budoucna v případě, že pokus o zavedení horní míry bude úspěšný. Do našich svazových vod se budou malí kapři nasazovat i nadále a rybáři nebudou ochuzeni možnost odnést si od vody kapra v tzv. konzumní velikosti. V každém revíru tak zároveň vznikne minorita kaprů již disponující většími proporcemi, kteří sice budou moci být loveni, ovšem budou muset po ulovení putovat zpět do svého revíru.


Kontakt

Radek Sekera

Humburky 59
504 01 Nový BydžovKalendář akcí

Přednáška o K-70

24.07.2009 16:08
Dovolujeme si vás pozvat na společnou besedu o K-70.

—————


Novinky

STOP převážení kaprů!

03.09.2011 09:45
Zůstaňte

—————