Postup při navrhování K-70 na členské schůzi

Při zahájení ČS se schvaluje program, který stanoví Výbor MO, ale musí ho ještě schválit ČS,  tento má zpravidla cca 6- 8 bodů:

 

1/ zahájení

2/ volba komisí /návrhová a mandátová/

3/ zprávy /předsedy + dalších odborů/

4/ návrh rozpočtu + jeho schválení

5/ diskuse

6/ ocenění členů

7/ návrh usnesení + schválení usnesení z ČS

 

Při zahájení by musel člověk z MO přítomný,  vystoupit v době, kdy se řídící ČS  MUSÍ  zeptat,  jestli má někdo návrh na doplnění programu ČS /tady je nutné vycházet ze článku 8 odst 3 Jednacího řádu ČRS/

 

Tento člověk vystoupí a řekne:

 

Podle Čl. 8, odst 3  Jedn.ř.ČRS navrhuji doplnit do programu této ČS pod bodem 5 vystoupení mnou pozvaných zástupců Petičního výboru K70, kteří vás seznámí s tímto projektem!! 

Dále navrhuji pod bodem č. 6 projednat zavedení a schválení horní  míry u kapra  na 70cm na revírech naší MO, např Labe 8,9,10 a pískovně Žernoseky, kdy v tomto bode naváži na přednášku zástupců Petičního výboru K70 a seznámím vás s podmínkami lovu při zavedení K70. A pokud bude K70 schválena tak toto stanovení horní míry zanést do usnesení z této ČS. /Zde by pak ten člen  té MO musel trochu blábolit o K70 jak a proč a musí umět trochu mluvit a obhájit K70/

 

Následující body  tedy diskuse a další se posunou o jednu příčku dozadu, takže budou projednány pod body 7,8,9!! Proti tomu nelže nikdo  nic namítnout!! Vše je v souladem s jednacím řádem. Pevně věřím,že se v tom nebude ani nikdo z přítomných vrtat a doplnění programu schválí!!!

 

Takto se podle mého jednoduše a velmi účelně dostat /proniknout na pozvání/  na jednání ČS do jednotlivých MO,ale musí tam  být člověk z té příslušné MO, který dostane takto připravené materiály a vystoupí tam s tímto návrhem!! V bodě 5 pak můžou vystoupit zástupci Petičního výboru K70,kteří přednesou problematiku a seznámí přítomné na ČS. Po jejich vystoupení musí opět vystoupit ten člen té MO a dát návrh na zavedení K70 na revírech příslušné MO. Uvedený návrh musí být jednoduchý, stručný, vystižný, aby to ti troubové pochopili!! Pokud doje ke schválení je NUTNÉ předat uvedený návrh nejlépe písemně v přesné formulaci „návrhové komisi“ která ho zapracuje do usnesení a takto vlastně doje ke dvojímu schválení zavedení K70 na příslušných revírech MO pořádající ČS.


Kontakt

Radek Sekera

Humburky 59
504 01 Nový BydžovKalendář akcí

Přednáška o K-70

24.07.2009 16:08
Dovolujeme si vás pozvat na společnou besedu o K-70.

—————


Novinky

STOP převážení kaprů!

03.09.2011 09:45
Zůstaňte

—————